Thủ tục thanh lý hợp đồng thuê nhà

Sinh viên không có nhu cầu tiếp tục thuê nhà ở sẽ làm các thủ tục thanh lý hợp đồng theo quy định tại phòng QLSV.

  Sinh viên chuẩn bị:

  • Thẻ lưu trú;
  • Hợp đồng thuê nhà ở sinh viên;
  • Chìa khóa phòng ở (Xác nhận bàn giao chìa khóa).

Sinh viên khai thông tin (theo mẫu)

  • Giấy đề nghị chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở sinh viên;
  • Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà ở sinh viên (03 bản).

Sinh viên làm thủ tục xác nhận thông qua:

Chú ý:

- Sinh viên muốn thanh lý hợp đồng thuê nhà trước hạn phải thông báo với BQL trước 02 tháng.

- Sinh viên hoàn thiện các thủ tục thanh lý mới được chuyển tư trang cá nhân ra khỏi Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân – Tứ Hiệp.