Thủ tục gia hạn hợp đồng thuê nhà

- Ban quản lý thông báo sinh viên thực hiện gia hạn hợp đồng thuê nhà trước khi hết hạn hợp đồng 01 tháng.

- Hình thức thông báo: dán thông báo tại bảng tin, sảnh thang máy. Gọi điện cho sinh viên, nhắc nhở tại sảnh tòa nhà, nhắc nhở tại phòng ở.

- Sinh viên có nhu cầu tiếp tục thuê phòng ở sẽ được hướng dẫn thực hiện thủ tục Gia hạn hợp đồng tại phòng QLSV. Sinh viên thực hiện gia hạn hợp đồng trong 15 ngày trước khi hợp đồng hết hạn.

  Sinh viên chuẩn bị:

  • Thẻ lưu trú và thẻ sinh viên;
  • Thông tin về Hợp đồng thuê nhà ở sinh viên;
  • Lệ phí gia hạn.

Sinh viên khai thông tin (theo mẫu)

  • Giấy đề nghị gia hạn hợp đồng thuê nhà ở sinh viên.

- Sinh viên không làm thủ tục gia hạn theo quy định hoặc không có nhu cầu tiếp tục thuê phòng ở, Ban quản lý sẽ liên hệ sinh viên hoặc đơn phương thực hiện thanh lý hợp đồng.