Nội quy - Quy định

 

BAN QUẢN LÝ VẬN HÀNH

KHU NHÀ Ở SINH VIÊN PHÁP VÂN

_____________________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________________

 

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC RA - VÀO

KHU NHÀ Ở SINH VIÊN PHÁP VÂN - TỨ HIỆP

 

Cán bộ nhân viên, công chức, viên chức (gọi chung là CBNV) làm việc tại Khu nhà ở; sinh viên thuê nhà ở; khách đến liên hệ công tác với Khu nhà ở sinh viên phải chịu sự kiểm soát, hướng dẫn của lực lượng bảo vệ và chấp hành nội quy ra vào Khu nhà ở như sau:

 

  1. Thực hiện nghiêm túc giờ quy định:
  • Thời gian mở cửa Khu nhà ở là         : 05h30 hàng ngày;
  • Thời gian đóng cửa Khu nhà ở là      : 23h00 hàng ngày;

Trường hợp ngoài giờ quy định trên mọi người phải có trách nhiệm báo cáo trước với thường trực và được sự đồng ý ngoại trừ trường hợp khẩn cấp và bất khả kháng.

  1. CBNV, sinh viên thuê nhà ở phải xuất trình thẻ khi ra vào (Mất thẻ ra vào phải báo lại cho phòng Quản lý sinh viên để được cấp lại, lệ phí cấp lại thẻ: 50.000 đồng/lần). Khách đến liên hệ công tác phải xuất trình giấy tờ tùy thân dán ảnh có dấu giáp lai và đăng ký với thường trực.
  2. Trang phục phải gọn gàng, lịch sự, khi ra vào Khu nhà ở sinh viên.
  3. Cấm mang hung khí, vũ khí, chất nổ, hóa chất, chất cháy, chất phóng xạ, ma túy, rượu, bia và các chất kích thích khác hoặc sách báo, tài liệu, tranh ảnh, băng đĩa và văn hóa phẩm có nội dung không lành mạnh theo quy định của pháp luật vào trong Khu nhà ở. Mọi tài sản mang vào, ra đều phải thông báo và chịu sự kiểm tra của thường trực.
  4. Không tập trung đông người trước cổng, trong khuôn viên Khu nhà ở nếu không có sinh hoạt văn hóa, thể thao theo quy định.
  5. Phương tiện đi lại cá nhân: Ô tô, xe máy, xe đạp… phải gửi đúng nơi quy định

                                                                    

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2015

TM. BAN QUẢN LÝ VẬN HÀNH