Liên hệ

 Bộ phận

Số điện thoại

Chức năng, quyền hạn

Hotline Ban quản lý

0983.275.276

Tiếp nhận tất cả các phản ảnh của sinh viên về vấn đề ăn ở, sinh hoạt và học tập tại KTX

I. Các vấn đề kỹ thuật, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, trông giữ xe…

 Bộ phận kỹ thuật  - an ninh bảo vệ

024 66701883

Tiếp nhận, xử lý các vấn đề kỹ thuật, sửa chữa phòng ở sinh viên, sự cố cháy nổ…

Tiếp nhận, xử lý các vấn đề an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, trông giữ xe.

 Chòi bảo vệ A5 – A6

024 62920275

Cấp phát thẻ khách, quản lý người ra vào tòa nhà; tuần tra, xử lý các tình huống phát sinh bất thường về an ninh trật tự tại tòa A5 – A6.

 Chòi bảo vệ A1

024 66701833

Cấp phát thẻ khách, quản lý người ra vào tòa nhà; tuần tra, xử lý các tình huống phát sinh bất thường về an ninh trật tự tại tòa A1.

II. Các vấn đề phòng ở, hợp đồng thuê nhà, thẻ lưu trú, thẻ khách…

 Bộ phận tiếp nhận hồ sơ – phòng QLSV

024 62920276

Tư vấn, hướng dẫn sinh viên hình thức, thủ tục thuê phòng ở, gia hạn, thanh lý Hợp đồng.

 Lễ tân trực sảnh A1-ĐN1

024 62537940

Đón tiếp và hướng dẫn khách ra vào tòa nhà A1 – ĐN1

Tiếp nhận và giải đáp các vấn đề về phòng ở, tiền điện nước.

 Lễ tân trực sảnh A1-ĐN2

024 66522423

Đón tiếp và hướng dẫn khách ra vào tòa nhà A1 – ĐN2

Tiếp nhận và giải đáp các vấn đề về phòng ở, tiền điện nước.

 Lễ tân trực sảnh A5-ĐN1

024 66522483

Đón tiếp và hướng dẫn khách ra vào tòa nhà A5 – ĐN1

Tiếp nhận và giải đáp các vấn đề về phòng ở, tiền điện nước.

 Lễ tân trực sảnh A5-ĐN2

024 66701933

Đón tiếp và hướng dẫn khách ra vào tòa nhà A5 – ĐN2

Tiếp nhận và giải đáp các vấn đề về phòng ở, tiền điện nước.

 Lễ tân trực sảnh A6

024 62920106

Đón tiếp và hướng dẫn khách ra vào tòa nhà A6.

Tiếp nhận và giải đáp các vấn đề về phòng ở, tiền điện nước.

III. Cung cấp các dịch vụ, sản phẩm tiện ích tại khu kinh doanh tầng 1

 Phòng Gym A5

024 62920105

Tư vấn các dịch vụ tại phòng tập thể dục thể thao S’FITNESS A5

 Siêu thị S'mart A5

024 66505247

Tư vấn các sản phẩm tại siêu thị S’MART A5.

 S'land coffee shop A5

024 62920274

Tư vấn các sản phẩm tại Cafe S’LAND A5.

Canteen A6

 

Tư vấn các sản phẩm tại Nhà ăn CANTEEN A6.