Hồ sơ đăng ký thuê nhà

Sinh viên đủ điều kiện đến làm thủ tục ký Hợp đồng theo phiếu hẹn hoặc nhận được điện thoại từ bộ phận tiếp nhận Ban QLVH. Hồ sơ ký Hợp đồng bao gồm:

       

Lưu ý: tất cả các giấy tờ trên đều do phòng QLSV ban hành và cấp phát. Sinh viên chỉ cần điền thông tin đầy đủ theo hướng dẫn, không tự làm mẫu khác.

Sau khi sinh viên làm xong thủ tục ký hợp đồng và nhận phòng trong vòng 01 tuần BQL sẽ cấp cho sinh viên THẺ LƯU TRÚ. Sinh viên lưu ý luôn mang theo THẺ LƯU TRÚ để xuất trình khi được yêu cầu mỗi khi ra vào tòa nhà.