Hướng dẫn thủ tục đăng ký thuê nhà.

Cách 1: ĐĂNG KÝ ONLINE

Cách 2: ĐĂNG KÝ OFFLINE