Cơ cấu tổ chức Ban quản lý

Sơ đồ bộ máy tổ chức

BAN QUẢN LÝ VẬN HÀNH

(Trưởng ban, Phó ban)

 

P. Kỹ thuật Dịch vụ

- Quản lý vận hành, bảo trì hệ thống trang thiết bị kỹ thuật trong khu nhà sinh viên như: thang máy, máy bơm nước sạch, hệ thống cứu hỏa, máy phát điện dự phòng, hệ thống camera quan sát an ninh…

- Bảo vệ an ninh trật tự Khu nhà.

- Cứu hộ, cứu nạn khi có các sự cố xảy ra.

- Trông giữ xe cho sinh viên và khách đến thăm khu nhà.

- Duy trì vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trong khu nhà; Duy trì chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên khu nhà.

 

P. Quản lý sinh viên

- Tổ chức tiếp nhận, xét duyệt nhu cầu, ký hợp đồng và theo dõi hợp đồng thuê nhà của sinh viên.

- Cấp phát thẻ vào, ra tòa nhà; đăng ký tạm trú cho sinh viên…

- Phổ biến nội quy sử dụng nhà sinh viên; đôn đốc kiểm tra, nhắc nhở bên thuê chấp hành đúng nội quy nhà ở sinh viên.

- Trực tiếp kiểm tra việc ăn, ở, sinh hoạt của sinh viên; phối hợp với các đoàn thể trong cơ sở giáo dục, đào tạo và địa phương tổ chức các hoạt động phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cho sinh viên.

 

P. Tài chính kế toán

- Quản lý và khai thác toàn bộ tài sản, cơ sở vật chất của nhà ở sinh viên một cách hiệu quả.

- Quản lý và sử dụng nguồn kinh phí từ các nguồn thu theo đúng các quy định của Nhà nước.

P. Hành chính nhân sự

- Tổ chức vận hành bộ máy nhân sự, kiểm tra, giám sát thực hiện công việc theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao tại các vị trí làm việc của BQL.

- Tổ chức hướng dẫn sinh viên tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, hoạt động xã hội trong nhà ở sinh viên, ở địa phương; rèn luyện tư cách, nếp sống văn minh cho sinh viên.

- Kết hợp với địa phương và các đơn vị liên quan tiến hành xử lý hoặc đề nghị lên cấp trên xử lý các trường hợp vi phạm nội quy, quy chế nhà ở sinh viên hoặc vi phạm pháp luật trong sinh viên.